Trong buổi canh thức này, cùng với Đức Maria, một lần nữa chúng ta lại bước vào trong những khoảnh khắc có tính căn bản của cuộc đời Chúa Giêsu.

Lời Chúa ngày hôm nay trình bày cho chúng ta hai khía cạnh chính của đời sống Kitô Giáo: niềm tin và sự phục vụ. Khi nói đến niềm tin, hai yêu cầu cụ thể được thực hiện đối với Thiên Chúa.

Sự an ủi mà chúng ta cần, ngay giữa mớ bòng bong mà chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống, rõ ràng là sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta.

Trong Ngày Năm Thánh của Giáo Lý Viên này, điều đòi hỏi chúng ta là không được mệt mỏi với việc đặt lời loan báo chính yếu của đức tin lên hàng đầu: Chúa đã sống lại.

Mỗi lần chúng ta cúi xuống những nhu cầu của anh em chúng ta, chúng ta cho Chúa Giêsu ăn uống; chúng ta hiến áo quần, chúng ta an ủi và chúng ta thăm viếng Con Thiên Chúa (x. Mt 25,40).

Khi trong cuộc đời, có những lúc chúng ta nhắm xuống phía dưới thay vì nhắm lên bên trên, chân lý to lớn này co thể giúp chúng ta: Thiên Chúa trung thành trong tình yêu thương của Người đối với chúng ta, kể cả có lúc Người ngoan cố.

Những lời của Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe (x. Ga 20:19-31) nói cho chúng ta về một nơi chốn, một người môn đệ và một cuốn sách.

Cách Thiên Chúa ngự đến trong lịch sử thật đáng xúc động: Ngài đã được “sinh ra bởi một người phụ nữ”. Không có một sự khải hoàn tiến vào, cũng chẳng có một cuộc hiện đến đầy ấn tượng của Đấng Quyền Năng.

Lời Thiên Chúa trong phụng vụ hôm nay chứa đựng một nhị thức trung tâm: đóng/mở. Chúng ta cũng có thể so sánh hình ảnh này với biểu tượng chìa khóa, mà Chúa Giêsu hứa cho ông Simon Phêrô

Hôm nay, khi Giáo Hội của chúng ta đang mừng kính Lễ Các Tông Đồ Thánh của Thiên Chúa, thông điệp này do Chúa chúng ta nói trực tiếp với các môn đệ của Ngài, lại vang vọng quá ngọt ngào và mạnh mẽ trong linh hồn chúng ta

Page 6 of 117