Các Sách Khôn Ngoan

Monday, 10 June 2019 02:38

Khái Quát Về Sách Huấn Ca

Sách Huấn Ca nằm trong các sách giáo huấn về khôn ngoan, sau Thánh vịnh sách này được dùng nhiều trong phụng vụ.
Monday, 10 June 2019 02:36

Tìm Hiểu Sách Khôn Ngoan

Theo ngôn ngữ của người xưa, nói đến khôn ngoan là nói đến số phận thực của con người. Lẽ tự nhiên con người khao khát sống vĩnh cửu.
Monday, 10 June 2019 02:35

Tìm Hiểu Sách Châm Ngôn

Trong Cựu ước có một số sách quen gọi là sách giáo huấn đó là: Châm ngôn, Gióp, Giảng viên, Huấn ca, Khôn ngoan, Diễm ca.
Monday, 10 June 2019 02:20

Khái Lược Về Sách Gióp

Ông Gióp, một người ngoại giáo lắm của, nhiều con và chỉ biết ăn ngay ở lành với một lòng kính sợ Thiên Chúa.