Sứ Điệp

Tôi xin chào tất cả anh chị em đang quy tụ ở Cebu tham dự Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 51. Tôi cám ơn Đức Hồng Y Bo đã đại diện cho tôi đến với anh chị em.
Quyền bính của Hài Nhi này, là Con Thiên Chúa và Con của Mẹ Maria, không phải là thứ quyền bính của thế gian, dựa trên sức mạnh và sự giàu có; nhưng là quyền bính của tình yêu.
Đây là Sứ điệp thứ năm mươi của Ngày Hòa Bình Thế Giới. Trong Ngày Hòa Bình Thế Giới đầu tiên, Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói với toàn thể mọi dân tộc, không phải chỉ nói riêng người Công Giáo, một cách tuyệt đối rõ ràng:…
Vào ngày 11 tháng 02 tới đây, trên toàn Giáo Hội – và đặc biệt là tại Lộ Đức –, Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân lần thứ XXV sẽ được cử hành với đề tài: Sửng sốt về những việc Thiên Chúa thực hiện: “Đấng Toàn Năng đã làm cho…
Giờ đây, nhân dịp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi lần thứ 54, tôi muốn dừng lại ở chiều kích truyền giáo của ơn gọi Kitô hữu. Ai đã từng để cho tiếng Chúa lôi cuốn và bước theo Chúa Giêsu đều nhanh chóng khám phá nơi bản…
“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải chỉ là tiếp đón Thầy, nhưng còn tiếp đón cả Đấng đã sai Thầy nữa” (Mc 9,37; xc. Mt 18,5; Lc 9,48, Ga 13,20).
Page 1 of 21