Sứ Điệp

Sứ Điệp (124)

Tôi xin chào tất cả anh chị em đang quy tụ ở Cebu tham dự Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 51. Tôi cám ơn Đức Hồng Y Bo đã đại diện cho tôi đến với anh chị em.

Quyền bính của Hài Nhi này, là Con Thiên Chúa và Con của Mẹ Maria, không phải là thứ quyền bính của thế gian, dựa trên sức mạnh và sự giàu có; nhưng là quyền bính của tình yêu.

Đây là Sứ điệp thứ năm mươi của Ngày Hòa Bình Thế Giới. Trong Ngày Hòa Bình Thế Giới đầu tiên, Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói với toàn thể mọi dân tộc, không phải chỉ nói riêng người Công Giáo, một cách tuyệt đối rõ ràng: “Hòa bình là đường hướng đích thực duy nhất cho sự tiến bộ của nhân loại".

Vào ngày 11 tháng 02 tới đây, trên toàn Giáo Hội – và đặc biệt là tại Lộ Đức –, Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân lần thứ XXV sẽ được cử hành với đề tài: Sửng sốt về những việc Thiên Chúa thực hiện: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lc 1,49).

Giờ đây, nhân dịp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi lần thứ 54, tôi muốn dừng lại ở chiều kích truyền giáo của ơn gọi Kitô hữu. Ai đã từng để cho tiếng Chúa lôi cuốn và bước theo Chúa Giêsu đều nhanh chóng khám phá nơi bản thân mình ước muốn mãnh liệt mang Tin Mừng đến cho anh chị em của mình

“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải chỉ là tiếp đón Thầy, nhưng còn tiếp đón cả Đấng đã sai Thầy nữa” (Mc 9,37; xc. Mt 18,5; Lc 9,48, Ga 13,20).

Việc các tôn giáo khác cũng chia sẻ niềm lo lắng của các Giáo Hội cũng như chia sẻ niềm lo lắng của các cộng đoàn Kitô giáo về tương lai của hành tinh chúng ta, đó là điều rất đáng khích lệ. Thực tế, trong những năm vừa qua, rất nhiều sáng kiến đã được tiếp nhận bởi những người mang trách nhiệm trong các tôn giáo cũng như bởi các tổ chức

Năm Thánh Lòng Thương Xót mà Hội Thánh đang cử hành chiếu rọi vào Ngày Chúa nhật Thế Giới Truyền Giáo một ánh sáng chói ngời: nó mời gọi chúng ta nhìn việc truyền giáo cho muôn dân (missio ad gentes) như là một công trình bao la, vĩ đại của lòng thương xót, cả thiêng liêng và vật chất.

Anh Chị Em thân mến, Chúc Mừng Phục Sinh! Đức Giêsu Kitô, là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa, vì yêu thương chúng ta, đã chết trên thập tự giá, và vì tình yêu Người đã sống lại từ cõi chết.

Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta được kêu gọi truyền thông với mọi người, không trừ ai. Một cách đặc biệt, ngôn ngữ và hoạt động của Giáo Hội đều nhằm thông truyền lòng thương xót.

Page 1 of 9