Phụng Vụ Tổng Quát

Phụng Vụ Tổng Quát (12)

Friday, 24 January 2020 01:18

Thờ Phượng Trong Thần Khí Và Sự Thật

Written by

Phụng vụ đáng được xem là việc thực thi chức vụ tư tế của chính Chúa Giêsu Kitô, trong đó công cuộc thánh hóa con người được biểu tượng nhờ những dấu chỉ khả giác và được thể hiện hữu hiệu cách khác nhau theo từng dấu chỉ

Chúa Kitô luôn hiện diện trong Giáo Hội, nhất là trong các hoạt động phụng vụ. Người hiện diện trong Hy tế Thánh lễ, vừa ở nơi con người của thừa tác viên, khi “chính Đấng xưa đã tự hiến mình trên Thập giá"

Friday, 24 January 2020 01:18

Satan Trong Phụng Vụ

Written by

Đặc trưng của việc trừ tà Kitô giáo là nhân danh Chúa Kitô để xin cho một người được giải thoát khỏi ác thần. Có hai hình thức: Đơn giản, được thực hành lúc cử hành Bí tích Rửa Tội;

Friday, 24 January 2020 01:18

Kinh Thánh Và Ca Hát Trong Phụng Vụ

Written by

Có nhiều câu trong Kinh Thánh đề cập đến việc các phụ nữ dẫn đầu việc ca hát và xử dụng nhạc cụ trước khi nhạc phụng vụ được giao phó cho những người thuộc chi tộc Lê-vi.

Với Sắc chỉ Chư Huynh Đáng Kính (Venerabilium nostrorum) ngày 24 tháng 11 năm 1960, Đức Thánh Cha Gioan XXIII đã chính thức thành lập hàng Giáo phẩm tại Việt Nam. Tính đến nay là 55 năm.

Con người chúng ta dùng các dấu chỉ và biểu tượng (ngôn ngữ, chử chỉ và hành động) mà liên lạc với nhau. Sự truyền thông của chúng ta với Thiên Chúa cũng dùng những dấu chỉ và biểu tượng.

Con người chúng ta dùng các dấu chỉ và biểu tượng (ngôn ngữ, chử chỉ và hành động) mà liên lạc với nhau. Sự truyền thông của chúng ta với Thiên Chúa cũng dùng những dấu chỉ và biểu tượng.

Friday, 24 January 2020 01:17

Phụng Vụ Là Gì?

Written by

Để hiểu rõ hơn về giá trị Phụng vụ mà chúng ta cử hành mỗi ngày, cần trở lại với câu hỏi căn bản của chúng ta: Phụng vụ là gì?

Tất cả hành vi phụng thờ kitô giáo là một sự cử hành nối tiếp của lễ Phục Sinh: ánh sáng mặt trời không ngừng chiếu sáng trên Trái Đất, được nối tiếp bằng một cuộc cử hành thánh thể cách liên tục.

Một năm Phụng vụ mới đã bắt đầu. Điều này sẽ là một cơ hội để chúng ta nhìn về đời sống phụng vụ của mình sau 50 năm Công đồng Vatican 2 được triệu tập và khai mạc bởi Chân phưóc Gioan XXIII