Friday, 17 January 2020 06:24

Nhân Đức Tiết Độ Theo Thánh Kinh

Triết gia Marcus Tillius Cicero đã nói: “tránh những gì thái quá, xin để cho tiết độ hướng dẫn bạn. Chìa khóa của niềm vui và hạnh phúc đích thật chính là sự tiết độ”.
Truyền thống trong Giáo Hội Công giáo đề cao đức vâng phục. Giáo hội nhìn nhận rằng “tuân phục là thái độ căn bản của con người trước nhan Thiên Chúa, chủ tể vạn vật.
Friday, 17 January 2020 06:23

Đức Can Đảm Trong Thánh Kinh (2)

Tân Ước không còn thuật lại những cuộc giao chiến bằng vũ khí để chiếm đất hay bảo vệ lãnh thổ, mà chỉ nói tới một cuộc chiến đấu khác: chiến đấu chống lại với tội lỗi và sự dữ.
Friday, 17 January 2020 06:23

Đức Can Đảm Trong Thánh Kinh (1)

Không giống như những suy tư thần học được phát triển sau này, “Can đảm” trong Kinh Thánh không phải là một đề tài tập trung hay được bàn luận theo chủ điểm có tính cách hệ thống.