Sunday, 29 December 2019 11:37

Ga 6,24-35: Tôi Là Bánh Ban Sự Sống

Written by
Như thế, c. 35, “Tôi là bánh trường sinh” nằm tại trung tâm của bài diễn từ và của chương, tại đầu vấn nạn hoặc lời trao đổi thứ tư giữa Đức Giêsu và các thính giả.
Saturday, 28 December 2019 11:21

Ga 20, 1-9: Ngôi Mộ Trống

Written by
Người môn đệ này là ai? Tác giả Ga đã nhấn mạnh 5 lần rằng nguồn của ngài chính là “người môn đệ Đức Giêsu thương mến” (13,23; 19,26; 20,2; 21,7.20).