Luân Lý Phái Tính

Luân Lý Phái Tính (19)

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Thiên Chúa cũng đã đặt ra luật cho Dân riêng của mình là dân It-ra-en rằng: "Ngươi không được nằm với đàn ông như nằm  với một đàn bà. Đó là điều ghê tởm" (Lv 18,22).

Friday, 24 January 2020 01:05

Vấn Nạn Luân Lý Về Phái Tính

Written by

Những sự kiện- hôn nhân đồng tính, vấn đề phái tính, phá thai, đa thê- được công nhận trên bình diện luật pháp của một quốc gia và được rất nhiều các phong trào trên thế giới ủng hộ

Friday, 24 January 2020 01:05

Đồng Tính Luyến Ái Và Các Ngộ Nhận

Written by

Khi nói về đề tài nhạy cảm đồng tính luyến ái, người ta thường rơi vào hai thái cực: một là kỳ thị không thương tiếc, hai là bao dung ủng hộ.

Nhân danh việc cấm phân biệt đối xử giữa nam và nữ giới, người ta phủ nhận luôn nền tảng sinh học của giới tính. Trong lịch sử, sự bất bình đẳng nam nữ phát sinh chủ yếu từ văn hoá, điều đó là hiển nhiên.

Friday, 24 January 2020 01:05

Phái Tính: Kỳ Diệu Và Bi Kịch

Written by

Phái tính là một điều kỳ diệu nhưng cũng dễ rơi vào suy đồi. Kinh Thánh đã cho ta thấy cần phái tính có sự nhìn nhận tha thể của người khác và nhìn nhận tha thể của Thiên Chúa bằng Lời

Friday, 17 January 2020 06:42

Phái Tính: Từ Nguyên Thủy Và Tha Thể

Written by

Qua phái tính, người nam và người nữ còn tham dự vào phúc lành Thiên Chúa khi ngài cho họ khả năng cộng tác với ngài để lưu truyền sự sống. Như vậy, họ có cảm nghiệm về năng lực sáng tạo của mối tương quan.

Tính dục là một chiều kích quan trọng và mầu nhiệm của đời sống chúng ta. Thời đại ngày nay người ta để nó “lộ” ra nhan nhản có khi đến mức trơ tráo và bão hòa.

Đức Phanxicô đã rõ ràng theo đường lối của vị tiền nhiệm của ngài là Đức GH Bênêđíctô XVI trong việc trực diện đương đầu với cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục

Friday, 17 January 2020 06:41

Vẻ Đẹp Và Nguy Cơ Của Phái Tính

Written by

Phái tính là một thực tại huyền nhiệm nơi bản tính con người. Con người ta đã sống và trải nghiệm rất thực về phái tính.

Chân lý Tin Mừng thì ngàn đời vẫn không thay đổi (Dt 13,8[1]). Tuy nhiên, mỗi thế hệ kitô hữu luôn đối mặt với thách đố chia sẻ Tin Mừng về tình yêu của Thiên Chúa.

Page 1 of 2