Phỏng Vấn

Mùa hè năm 1963, Joseph Ratzinger nhận một vị trí tại Khoa Công Giáo của Đại học Münster, một thành phố với nền văn hóa sinh viên nhộn nhịp. Tại Münster, các bài giảng Mùa Vọng của ngài tại nhà thờ Chính tòa nhanh chóng gây ấn tượng mạnh mẽ.
Khi còn nhỏ, ngài có bị khủng hoảng bởi một trong những câu hỏi mà các đứa trẻ đều gặp phải về Thiên Chúa, câu hỏi mà chúng không tìm được câu trả lời, khiến chúng thất vọng?
Can đảm không phải chỉ là việc tạo nên tiếng ồn, mà là về việc thực hiện tiếng ồn ấy cách tốt lành, khi nào và bằng cách nào để thực thi việc ấy.
Đức Ratzinger đã có một linh cảm không mấy sáng sủa. Ngài biết rằng, những tin tức sớm đến từ Rôma và mang chữ ký của ngài không chứa đựng các yếu tố tích cực. Và vị Tổng giám mục trẻ của Munich, người được ca ngợi và cảm mến,…
Đức Ratzinger đã có một linh cảm không mấy sáng sủa. Ngài biết rằng, những tin tức sớm đến từ Rôma và mang chữ ký của ngài không chứa đựng các yếu tố tích cực. Và vị Tổng giám mục trẻ của Munich, người được ca ngợi và cảm mến,…
Tôi luôn mong muốn các Giáo hội địa phương sống động bao nhiêu có thể, và không cần nhiều hỗ trợ từ Rôma. Sự lớn mạnh của các Giáo hội địa phương rất quan trọng.
Page 1 of 3