Saturday, 25 January 2020 01:26

Tóm Tắt Về Cấu Tạo Vật Thể

Written by
Các vật thể đơn chất là những nguyên tố không thể phân chia thành những nguyên tố dị biệt. Tuy nhiên, những nguyên tố cũng vẫn là vật thể. Do vậy, điều chúng ta cần tìm đó là: Đâu là những nguyên lý đầu tiên kiến tạo nên những nguyên tố đó?