Những kỹ thuật y khoa không ngừng tiến triển và đặt ra những vấn đề mới về đạo đức và đạo đức sinh học. Nhưng không có nghĩa những suy tư về đạo đức khởi đi từ con số không mỗi khi có những kỹ thuật mới. Suy tư của…
Friday, 24 January 2020 01:15

Thực Thi Lòng Thương Xót

Vào thế kỷ XX, con người nghĩ rằng khoa học đang thay thế Thiên Chúa để tác động trên các thụ tạo khác và mở ra viễn ảnh huy hoàng của quyền năng trí tuệ con người. Tuy nhiên, ngày nay nhân loại chứng kiến cuộc khủng hoảng môi sinh…
Trên thế giới hiện nay có nhiều chính trị gia nổi tiếng, đồng tính công khai, gặt hái nhiều thành công to lớn trong sự nghiệp chính trị như nữ Bộ trưởng tài chính của Úc và là thượng nghị sĩ bang Adelaide, bà Penny Wong.
Niềm tin vào việc tạo dựng kể trong Kinh Thánh nhắc nhủ con người về nhiệm vụ thống trị và về tư thế đặc biệt mà nhiệm vụ đó đem lại cho con người giữa mọi tạo vật, và cũng nhắc nhở về trách nhiệm không thể chuyển nhượng của…
Nhân bản vô tính là tiến trình qua đó sản sinh những cơ thể giống nhau y chang; nghĩa là, với cùng một mã gien (DNA) như cơ thể đi trước nó.
Ngày 25/03/1995, ĐTC Gioan Phaolô II đã công bố thông điệp “Tin mừng Sự sống”. Ngài khẳng định chân lý về sự tôn trọng và bảo vệ sự sống thánh thiêng của con người
Page 1 of 17