Tuesday, 10 September 2019 06:12

Mt 28, 16 - 20: Sứ Mạng Phổ Quát

Written by
Tin Mừng sẽ đi đến với “mọi dân tộc”, chứ không như tin đồn thất thiệt kia, chỉ được loan truyền “giữa người Do Thái” mà thôi.
Các lý do khiến Giuđa phản bội đã không được nói đến. Tác giả Mt chỉ ghi chính xác rằng đây là “một người trong Nhóm Mười Hai” (26,14).
Tuesday, 10 September 2019 06:11

Mt 21,1-11: Đức Giêsu Vào Thành Giêrulalem

Written by
Theo bố cục của Tin Mừng Mt, sự cố được tường thuật lại đây là mở đầu cho tuần lễ cuối cùng của cuộc sống Đức Giêsu trên trần thế.
Tuesday, 10 September 2019 06:11

Mt 21, 28-32: Bối Cảnh Và Cấu Trúc

Written by
Đoạn Tin Mừng Mt 21,28-32 kể câu chuyện về hai người con. Người con thứ nhất “nói không đi làm” nhưng sau đó hối hận và “đi làm”.
Nguồn gốc dòng dõi của Chúa Giêsu được ghi viết lại thành gia phả trong Kinh Thánh nơi Tin mừng Chúa Giêsu Kito theo Thánh Matheo Mt 1, 1-17:
Dựa trên truyền thống Do Thái, thánh Matthêu đã trình bày Đức Giêsu như một Đavít mới, một Môsê mới. Đavít và Môsê là hai khuôn mặt đặc biệt và tiêu biểu trong lịch sử Dân Chúa.