Bình chứa lòng thương xót là tội lỗi của chúng ta. Tội lỗi của chúng ta thường giống như một cái sàng, hoặc một cái thùng bị rò rỉ, từ đó ơn thánh mau chóng bị cạn khô.

Dụ ngôn mà bây giờ tôi sẽ đề nghị để anh em suy niệm là dụ ngôn về Người Cha đầy lòng thương xót (x. Lc 15:11-31). Chúng ta thấy bản thân mình đứng trước mầu nhiệm của Người Cha.

“Tôi tớ của Đức Kitô” (Gl 1,10). Chúng ta đã nghe cụm từ đó, mà với nó, Thánh Phaolô Tông Đồ đã tự mô tả về mình trong bức thư của ngài gửi tín hữu Galata.

“Hãy làm việc này!”. Mệnh lệnh đó có nghĩa là: Hãy cầm lấy bánh, dâng lời cảm tạ và bẻ tấm bánh đó ra; hãy cầm lấy chén, dâng lời cảm tạ, và sẻ chia chén ấy.

Sứ mạng của Chúa Giêsu đã đạt tới tột điểm trong việc trao ban Chúa Thánh Thần. Sứ mạng ấy có mục đích căn bản là: tái khôi phục mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa Cha

Các con thiếu niên, thiếu nữ thân mến, ngày hôm nay, Chúa đã giao cho các con một trách nhiệm lớn lao biết bao! Người phán với chúng ta rằng, thiên hạ sẽ nhận biết các môn đệ của Chúa Giêsu qua phong cách họ yêu thương nhau.

“Chúa Giêsu làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đệ, nhưng không được ghi lại trong sách này” (Ga 20:30). Tin Mừng là sách nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, để được đọc đi đọc lại, vì mọi sự Chúa Giêsu nói và làm đều nói lên lòng thương xót của Chúa Cha.

Tin Mừng cho chúng ta biết rằng, mười một tông đồ, bao gồm Phêrô, đã không tin lời của những người phụ nữ, là lời công bố Phục Sinh của các bà.

Thiên Chúa... qua Đức Kitô cho chúng ta được hòa giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ Hòa Giải… Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa.

Nơi Đức Giêsu loan báo Tin Mừng về lòng thương xót vô điều kiện của Chúa Cha cho những người nghèo, những người bị ruồng bỏ và bị áp bức, thì đó cũng chính là nơi chúng ta được kêu gọi hãy đứng dậy

Page 7 of 117