Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân Ước, nội hàm ý nghĩa của khái niệm tình yêu của Thiên Chúa, nói chung, rộng hơn khái niệm lòng thương xót.
Bí tích Hòa Giải là phương thức hiệu quả nhất để qua đó lòng thương xót của Thiên Chúa đến với thân phận người tội lỗi. Ngang qua Bí tích Hòa Giải, tội nhân thực sự được giao hòa với Thiên Chúa và Hội Thánh.
Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đã trở nên sống động, hữu hình, và đạt đến tột đỉnh nơi Đức Giêsu. Qua Đức Giêsu, chúng ta được biết bản tính của Thiên Chúa là thương xót.
Bí tích Hòa Giải không phải là một hành vi tâm lý nhằm giải tỏa gánh nặng lương tâm, cũng không phải là một hành vi luân lý nhằm sửa chữa sự đổ vỡ do điều ác gây ra.
Từ xưa đến nay, tín hữu (giáo dân) xét mình là để xưng tội; tu sỹ và giáo sỹ còn xét mình hằng ngày để sửa khuyết điểm nữa.
Các Giáo Phụ, Huấn Quyền Hội Thánh, đông đảo các tác giả sách thiêng liêng và các quy tắc hướng dẫn đời sống Giáo Hội đều nói tới nhu cầu linh hướng
Page 1 of 2