Sắc Chỉ

Những khu vực hành chánh quen gọi là Long An, Kiến Tường, Kiến Phong và Định Tường, TA tách biệt ra khỏi địa phận Sài Gòn và thiết lập thành địa phận mới gọi là Mỹ Tho theo tên tỉnh lỵ Mỹ Tho. Cũng bởi địa phận Sài Gòn
Chư Huynh đáng kính, là Hồng Y Giáo Hội Roma, phụ trách tại Thánh Bộ Truyền Giáo, sau khi tham thảo ý kiến hiền tử MARIO BRINI Khâm sứ Tòa Thánh tại Đông Dương, đã nghĩ việc thiết lập Phẩm trật Giáo Hội tại Việt Nam là thích thời và…