Kể từ Công đồng Vatican II, cụm từ Kinh Phụng vụ được chuyển nghĩa từ cụm từ Officium Divinum và được sử dụng cách thường xuyên trong cách gọi.
Bảy ngày trước lễ Giáng Sinh, Phụng vụ Giáo hội bước vào giai đoạn gấp rút của việc đón Chúa đến. Đây là thời gian đặc biệt quan trọng, thể hiện bằng cuộc canh thức liên nỉ.
Trong Tân ước, đền thờ Đức Kitô, như chính Người đã khẳng định: “Hãy phá đền thờ này đi, và trong ba ngày ta sẽ làm cho chỗi dậy...
Thánh vịnh 112 là lời mời gọi ca ngợi Danh Thánh Chúa; là thánh vịnh đầu tiên trong bộ Hallel, nhắc nhớ đến hai vai chính trong mầu nhiệm cứu độ
Trong đoạn 14 của thánh vịnh 118, vịnh gia hứa sẽ tuân giữ các điều răn của Chúa, bởi vì ông nhìn nhận rằng luật Chúa là ngọn đèn soi trong bóng đêm (vì thế được dùng vào kinh chiều).
Thánh vịnh 140 là lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa trong lúc hiểm nguy, với niềm hy vọng sẽ được Thiên Chúa chấp nhận như là hương thơm quyện theo lễ vật hiến tế dâng trên bàn thờ.