Friday, 24 January 2020 01:43

Tình Yêu Phong Nhiêu

Phong nhiều là khả năng của một người tạo ra sự sống dồi dào, làm cho sự sống thêm phong phú, nảy nở. Nơi hôn nhân là sự truyền sinh, tạo ra sự sống của một con người mới.
Chúng ta đang đối diện với một bối cảnh toàn cầu về chương trình Kinh Thánh liên quan đến vấn đề tính dục, hôn nhân và gia đình. Làm sao chúng ta có thể hành xử với những hiện tượng nhức nhối hiện nay?
Không những được công nhận và chấp nhận mà thôi, hôn nhân còn được xã hội bảo vệ và chuẩn nhận bằng vô số những điều lệ, phong tục, quy phạm và điều luật thích ứng với những trường hợp khác nhau.
Việc không cho phép rước lễ sẽ tiếp diễn suốt thời kỳ sống cuộc hôn nhân bất hợp pháp. Việc này không kỳ thị người ly dị tái hôn nếu đem so sánh với các tình huống bất trật tự khách quan hay gương mù gương xấu công khai nặng…
Ta thường nghĩ rằng Tân Ước điều hướng cuộc sống Kitô hữu từ đầu. Thực ra, hiện nay, ai cũng biết ít nhất phải tới cuối thế kỷ thứ nhất, các Tin Mừng mới được viết xuống.
Qua thế kỷ 20, ta bước vào một lãnh thổ quen thuộc hơn. Luật Giáo Hội từ trước tới nay đã được phát biểu thành một bộ luật hay corpus iuris.
Page 1 of 6