Tuesday, 14 January 2020 04:23

Niềm Hy Vọng Nơi Người Kitô Hữu

Written by
Vào quãng thời gian này cách đây 1 năm, tôi có dịp ghé thăm các cộng đoàn Kitô hữu tại Iraq, với một người anh em cùng Dòng người Mỹ là anh Brian Pierce, O.P. Chúng tôi mong sẽ củng cố niềm hy vọng cho họ.
Tuesday, 14 January 2020 04:22

Bản Chất Đức Tin

Written by
Tin là chấp nhận một điều không thấy không biết. Phi lý chăng, con người có lý trí mà lại đi chấp nhận một điều mình không biết, không thấy?
Tuesday, 14 January 2020 04:22

Nhân Đức Và Nhân Đức Đối Thần

Written by
Thánh Augustinô, khi nói về nhân đức phú bẩm thì nói : “Nhân đức là một phẩm chất tốt của linh hồn giúp cho con người sống tốt và không làm điều xấu, phẩm chất này do Chúa ban, mà không cần đến sự giúp đỡ của con người.”
Tuesday, 14 January 2020 04:22

Đức Tin Trong Thần Học

Written by
“Đức tin trong thần học” có thể được hiểu theo nhiều nghĩa. Thần học vốn được quan niệm như là “sự suy tư về đức tin” (cogitatio fidei).
Đức thánh cha Bênêđictô XVI mời gọi chúng ta học hỏi sách Giáo lý Hội thánh Công giáo (viết tắt: GLCG). Chúng ta có thể xem tác phẩm này như là nguồn mạch để đào sâu đức tin của Hội thánh Công giáo.
Tuesday, 14 January 2020 04:22

Đức Thánh Cha Benedict XVI Và Năm Đức Tin

Written by
Năm Đức Tin được Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI khởi xướng qua việc công bố Tông Thư Tự Sắc Porta Fidei (Cánh Cửa Đức Tin)
Tuesday, 14 January 2020 04:22

Đức Tin Mang Lại Cho Ta Những Gì?

Written by
Chính đức tin Kitô giáo giúp chúng ta nhìn thấy được hình ảnh Thiên Chúa trong mọi anh chị em đồng loại của mình để hết lòng yêu thương, giúp đỡ và tôn trọng họ, kể cả những anh chị em đau ốm tật nguyền,
Làm thế nào trình bày tư tưởng của đức đương kim giáo hoàng, mới lên ngôi chưa được một năm rưỡi (19/4/2005), và mới phát hành một thông điệp “Deus caritas est”?