Phụng Vụ Thánh Lễ

Phụng Vụ Thánh Lễ (11)

Friday, 24 January 2020 01:24

Chu Kỳ Phụng Vụ Mùa Phục Sinh

Written by

«Trong Năm Phụng vụ, Giáo hội tưởng nhớ tất cả các mầu nhiệm của Đức Kitô, từ biến cố nhập thể cho đến ngày Hiện Xuống, và cho đến ngày trở lại của Thiên Chúa.

Giáo hội khởi đầu Năm Phụng vụ bằng thời gian Mùa Vọng. Thời gian này mang ý nghĩa : chuẩn bị mừng mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa,

Đối với các kitô hữu, ngày lễ Vượt Qua được đánh dấu bằng việc cử hành biến cố phục sinh của Đức Kitô. Công Đồng chung Nicée năm 325 đã ấn định việc cử hành lễ này vào Chúa nhật thứ nhất

Ngoài những thời gian đặc biệt của chu kỳ phụng vụ, lịch phụng vụ Kitô giáo theo nghi thức Roma ghi nhận có hai chu kỳ phụng vụ mùa per annum : thường niên hay quanh năm

Thánh lễ là một nghi lễ, vì khi cử hành là thực hiện những cử chỉ và đọc những bản văn theo một trật tự đã được ấn định trước. Vậy, chúng ta sẽ khảo cứu thứ tự các nghi thức thực hiện trong một thánh lễ thông thường.

Trong bài “Mùa Thường Niên, việc tổ chức và chọn lựa thánh lễ và các bài đọc”, chúng ta đã nói đến những quy định của việc chon lựa thánh lễ và bài đọc tương ứng.

Trong phần dẫn nhập của ngày lễ Hiển Linh, chúng ta hát : « Này đây Đấng Quân Vương xuất hiện (advenit), là Thiên Chúa, trong tay Người nắm giữ vương quốc, quyền năng và sự lãnh đạo thế giới ».

Có hai chu kỳ lễ hội chính của năm phụng vụ được thể hiện qua chu kỳ mùa đông và mùa hạ, và được kiến tạo trên cùng một cách thức với hai chiều hướng : chiều đi lên và chiều đi xuống.

Friday, 24 January 2020 01:22

Một Thoáng Mùa Vọng

Written by

Việc cử hành trọng thể adventus Domini (Chúa đến) lan rộng nhanh chóng và có sự tương hỗ giữa Đông phương và Tây phương.

Các vật dụng phụng vụ -thường được gọi một cách nôm na là "đồ thánh", "đồ lễ", "đồ thờ"- là những vật dụng Phụng vụ dùng để chưng bày hoặc trực tiếp sử dụng trong việc cử hành Thánh lễ,