Giải Thích Giáo Luật Đời Sống Thánh Hiến

Giải Thích Giáo Luật Đời Sống Thánh Hiến (117)

Pháp chế của các Tu đoàn quy chiếu về luật chung của các Hội Dòng thánh hiến, nhưng cần tôn trọng tính chất riêng biệt của mỗi Tu Đoàn (đ. 732) liên quan

Nhà lập pháp đã đặt các Tu Đoàn (societates) vào một khối riêng biệt, tách biệt ra khỏi các Dòng tu và Tu Hội Đời (instituta religiosa / instituta saecularia).

Tuy vẫn duy trì quyền tự trị nội bộ (đ. 586), các Tu Hội Giáo phận được đặt dưới sự săn sóc mục vụ của Giám Mục của Giáo phận tại nơi mà họ cư ngụ (đ. 594).

Bằng một công thức súc tích, Bộ Giáo Luật nói rằng hoạt động tông đồ diễn tả và thực thi việc thánh hiến. Như vậy sẽ tránh được sự giằng co giữa sự hiến thân cho Chúa và sứ vụ

Đối với các tu hội đời, điều 711 xác định là điều này không làm thay đổi “tình trạng giáo luật, giáo sĩ hay giáo dân” của các thành viên; điều này khác với các Dòng tu.

Bộ Giáo Luật đã bỏ thuật ngữ “hàng ngũ trọn lành” (status perfectionis) và nhất là ngôn ngữ của Hiến Chế Provida Mater có thể khiến người ta tưởng lầm là có phẩm trật giữa các Dòng tu, theo đó các Tu Hội Đời được xếp tương đương với Dòng ba.

Saturday, 04 April 2020 15:03

Các Tu Hội Đời - Vấn Đề 110

Written by

Một trong những điểm mới mẻ của Bộ Giáo Luật 1983 là sự hiện diện của các “Tu Hội Đời” (Institutum saeculare): người ta có thể hy vọng rằng sự du nhập các Tu Hội này trong một văn kiện nói về các cơ chế trong Giáo Hội

Sắc lệnh Perfectae Caritatis của Công Đồng yêu cầu hãy ủng hộ các hội nghị hoặc hội đồng các Bề trên Cao Cấp. Sắc lệnh nhấn mạnh “lợi ích lớn lao” của các hiệp hội này

Do việc trục xuất được thực hiện cách hợp lệ, các lời khấn cũng như các nghĩa vụ và quyền lợi của tu sĩ sẽ chấm dứt.

Nếu xảy ra một gương xấu bên ngoài nghiêm trọng, hoặc trước một hiểm họa rất nguy hại cho Dòng, thì một phần tử có thể bị trục xuất tức khắc ra khỏi nhà Dòng

Page 1 of 9