Thư Luân Lưu

Tôi rất vui mừng vì anh chị em đã đến đó với một con số đông đảo. Anh chị em muốn chỉ cho mọi người tại Leipzig cũng như trên toàn nước Đức biết rằng, anh chị em đang sống bằng Niềm Vui của Tin Mừng. Anh chị em đang…
Trước hết, tôi cảm ơn ngài đã chân thành mời tôi đến phát biểu tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos-Klosters vào cuối tháng Giêng với chủ đề: “Giữ vững cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
Trước những biến đổi khí hậu và những thách thức của nông nghiệp ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảnh báo rằng “nguyên tắc thận trọng không đủ”, cần phải có “sự khôn ngoan”! Và phải khẫn cấp hành động.
Chúng ta không thể phủ nhận rằng, nhiều ích lợi ngày nay đã ngăn cản các giải pháp cho những cuộc xung đột, và những sách lược về quân sự, địa lý và kinh tế, đã bắt con người và các dân tộc phải tha hương
Anh em có thể tưởng tượng dễ dàng, lẽ ra tôi rất sung sướng nếu có thể hiện diện nơi anh em trong cuộc tĩnh tâm Linh mục quốc tế này về đề tài: “Niềm Vui Của Linh Mục Được Thánh Hiến Cho Phần Rỗi Của Thế Giới”.
Lại một lần nữa, chúng ta gần đến ngày Thứ Năm Tuần Thánh, ngày Đức Kitô thiết lập Bí Tích Thánh Thể, đồng thời thiết lập chức Linh mục thừa tác của chúng ta.
Page 1 of 2