Các Thánh Vịnh dành một chỗ rất rộng cho thử thách và nhất là làm nỗi bật lên những thời điểm mà những hành động lớn lao của Thiên Chúa,
Tuesday, 10 September 2019 06:09

Tổng Quan Về Thánh Vịnh (2)

Written by
Chúa Giêsu, như mọi người Do thái đạo đức, cũng yêu mến đền thờ và hành hương lên đó. Người đòi người ta kính trọng đền thờ,
Tuesday, 10 September 2019 06:09

Tổng Quan Về Thánh Vịnh

Written by
Tv giáo huấn, như loại sách khôn ngoan: dựa vào ý Chúa để dạy cách sống. Tv này như một nhập đề cho toàn tập Tv, mở ra hai nẻo đường
Tuesday, 10 September 2019 06:09

Khái Lược Về Sách A-Mốt

Written by
Nếu như đỉnh cao của nghệ thuật ngôn sứ là ở nơi Isaia, thì ở Amot là một ngôn sứ đầu tiên mà lời của ông được thu thập lại; là người có khoa nói tốt.
Nhờ phục hồi mối tình với Thiên Chúa mà họ được hứa ban phúc lành. Một trong những điều quan trọng nhất là trở về quê hương trước đây đã được hứa cho Israel qua tổ phụ Abraham và Môsê.
Đấng cứu chuộc Israel thường được các ngôn sứ diễn tả như sự kết nối với dự phóng do Thiên Chúa cứu độ nhân loại.
Tuesday, 10 September 2019 06:08

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Cứu Độ (7)

Written by
Thiên Chúa phạt đứa con yêu dấu nhưng rồi Ngài cũng cứu thoát và vì vậy vị ngôn sứ này đã dâng lời tạ ơn chân thành
Tuesday, 10 September 2019 06:07

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Xét Xử (6)

Written by
Các ngôn sứ nhấn mạnh sự kiện này là dân Chúa đều là những kiến trúc sư của số phận đời mình. Thiên Chúa phạt họ vì những hình ảnh tội lỗi của họ.