Chúa Nhật Kính Chúa Kitô Vua chính là sự kết thúc của Năm Phụng Vụ và cũng là đỉnh điểm của Năm Thánh Lòng Thương Xót này.
Ơn gọi của các Tông Đồ xuất hiện tại đồng bằng với cụm từ “lên đường”, để gặp gỡ đám đông dân chúng, mà – như bản văn Tin Mừng nói – họ đang bị “quấy nhiễu” (xc. Lc 6,18).
Chúng ta luôn luôn bị xô đẩy bởi sự tò mò: Người ta muốn có được kinh nghiệm về cái Khi Nào, và muốn nhận được những dấu hiệu.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót dành cho và cùng với những tù nhân anh chị em. Và chúng ta cảm thấy rằng, thật là cần thiết phải bàn bạc với nhau về sự diễn tả này của Tình Yêu…
Con đường về nhà Cha khởi đi đối với mỗi người chúng ta ngay từ ngày đâu tiên chúng ta mở mắt ra cho ánh sáng và, qua Phép Rửa, trước ân sủng. Một giai đoạn quan trọng của con đường này đối với chúng ta là các linh mục…
Các mối phúc chính là nét đặc trưng của Chúa Giêsu, và vì thế, chúng cũng chính là nét đặc trưng của các Kitô hữu. Trong số tất cả những mối phúc ấy, Cha muốn nhấn mạnh tới một mối: “Phúc thay ai hiền lành [πραεĩς]” (Mt 5,5).
Page 1 of 9