Các Sách Sử

Monday, 10 June 2019 03:10

Khái Lược Sách Giosuê

Nhân vật chính của sách mang tên Híp-ri Giơ-hô-su-a lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc chiến thắng lẫy lừng chống quân A-ma-lếch hung tợn tại Rơ-phi-đim (Xh 17).
Quan niệm lịch sử, như người ta đưa ra thời nay, đã có từ thế kỷ V tCn, với văn hào Hê-rô-đốt. Ông này được mệnh danh là “cha đẻ của sử học”.
Saun, thuộc thị tộc Bengiamin, là vị vua đầu tiên của họ. Saun thống nhất lực lượng dân Ítraen, chiến thắng quân Philitinh, thiết lập thủ đô tại Ghivơa.