Tuesday, 14 January 2020 04:20

Tôi Tin Xác Ngày Sau Sống Lại (5)

Thay vì, "thân xác được đặt nơi cung lòng Thiên Chúa" (R. Guardini), thì theo chủ nghĩa duy vật, con người đã đặt thân xác và con người trở thành một Thượng Đế
Tuesday, 14 January 2020 04:20

Tôi Tin Xác Ngày Sau Sống Lại (4)

"Có người thắc mắc hỏi rằng: Kẻ chết sống lại như thế nào? Họ sẽ trở về với thân xác nào đây?" (1Cr 15, 35). Đây có lẽ như là thắc mắc "vớ vẩn" của "một số người còn hoài nghi" về thân xác phục sinh của Đức Giêsu (Mt…
Tuesday, 14 January 2020 04:20

Tôi Tin Xác Ngày Sau Sống Lại (3)

Sự bất tử của con người được Platon quan niệm là linh tượng người; tuy nhiên sự bất tử tính này cũng không có gì đặc biệt, bởi vì "linh tượng vật" cũng bất tử như thế và cái "tù ngục của linh hồn kia" đáng bị hư nát
Tuesday, 14 January 2020 04:20

Tôi Tin Xác Ngày Sau Sống Lại (2)

Ngay ở câu thứ hai của Thánh kinh, vị "Thiên Chúa ẩn giấu" này cũng được nói đến một cách hết sức "ẩn giấu", "và Thần khí là là trên mặt nước" (St 1, 2), ở đây Ngài đã được nối kết một cách tinh tế với Nước
Tuesday, 14 January 2020 04:20

Tôi Tin Xác Ngày Sau Sống Lại (1)

"Chẳng có điều nào trong đức tin Kitô giáo lại bị chống đối mãnh liệt dai dẳng, trường kỳ và say mê như niềm tin vào sự sống lại phần xác. Thực ra, các triết gia ngoại giáo cũng đã nói nhiều tới linh hồn bất tử.
Tuesday, 14 January 2020 04:19

Cánh Chung Luận

Tiếng "cánh chung luận" nói được là mới xuất hiện trong Thần Học Công Giáo, bàn về cứu cánh và chung cục của lịch sử nhân loại và vũ trụ.
Page 1 of 32