Trong cuộc hành trình Mùa Vọng, Đức Trinh Nữ Maria chiếm một địa vị đặc biệt như người chờ đợi, một cách duy nhất, việc thể hiện những lời hứa của Thiên Chúa là chấp nhận Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa
Trong giai đoạn tiền chuẩn bị, đã có hơn 600 giám mục yêu cầu công đồng quan tâm đến Đức Maria, bởi vì là một đề tài quan trọng liên quan đến mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô.
Trong lịch sử Giáo Hội cũng như trong các nhà thờ công giáo, địa vị của Đức Maria hiển hiện nổi bật hẳn.
Phụng vụ những ngày lễ về Đức Trinh Nữ Maria, Đấng cưu mang Ngôi Lời Thiên Chúa đã xuất hiện từ những buổi đầu của phụng vụ trong cả Giáo hội Đông lẫn Tây phương với lòng tôn kính đặc biệt
Có nhiều vị thánh nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi, như Chân Phước Alan de la Roche, Thánh Louis Marie Grignion de Montfort. Các Ngài đã viết rất nhiều sách, đề cao kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi.
Trải qua bao thế kỷ, Đức Maria quen được trình bày như mẫu gương đức trinh khiết: nhân đức này trở thành tước hiệu của Người, “Đấng trọn đời đồng trinh”