Khi nói về thiên chức làm Mẹ của Đức Maria, hiển nhiên, Hiến chế Tín lý về Giáo Hội (Lumen Gentium) đã thận trọng đặt thiên chức này trên bình diện siêu nhiên.
Tuesday, 14 January 2020 04:14

Kinh Mân Côi

Có nhiều cách thế tôn kính Đức Maria và đi vào những ý định của Thiên Chúa khi Người đã ban cho Đức Maria làm Mẹ chúng ta.
Thiết tưởng chủ đề thích hợp hơn cả là “Sedes Sapientiae”, một tước hiệu mà Thánh Gioan Phaolô II đã muốn đặt làm quan thầy cho tất cả các đại học công giáo
Mục sư Schutz đã nhận xét rằng: Đức Trinh nữ Maria đáng lẽ phải là mối dây liên kết mọi anh em Kitô hữu, lại “đã trở thành một chủ đề gây mâu thuẫn
Thánh Mẫu Học là ngành chuyên biệt của thần học về đức Ma-ri-a; tiếng La-tinh gọi là Mariologia hay gần đây có người gọi là Maria logia.
Hình ảnh Đức Maria đã trở thành một biểu tượng của một Giáo hội đang chờ ngày tiến vào Vương Quốc Thiên Chúa.