Phần này nói đến câu hỏi thường xuyên được bàn: Đâu là những trách vụ chính xác của GH? Có những câu trả lời rõ ràng: giữ cho sống động kỷ niệm về Đức Giêsu và ý nghĩa của ngài
Tuesday, 07 January 2020 06:42

Giáo Hội: Bí Tích Của Hi Vọng

Đức Giêsu Kitô và Tin Mừng Hi Vọng của Người đáp ứng những hoài bão và mong đợi sâu xa nhất của nhân loại. Đức Giêsu lịch sử không còn hiện diện trên trần gian này nữa.
Tuesday, 07 January 2020 06:42

Giáo Hội Của Các Giáo Hội (1)

Kinh nghiệm đã cho chúng tôi biết giáo hội học chắc chắn vẫn còn là vấn đề gai góc nhất trong các tranh luận đại kết.
Tuesday, 07 January 2020 06:41

Giáo-Hội-Học Trải Qua Lịch Sử

Các giáo phụ không cảm thấy sự cần thiết phải soạn thảo một khảo luận hệ thống về Hội thánh. Các ngài viết nhiều về Chúa Ba ngôi, về các bí tích, về sự nhập thể
Rất có thể khi nói về Vatican II, chúng ta sẽ nói nhiều đến những nét nổi bật như Giáo hội dân TC, tính tập thể của Giám mục đoàn, vai trò người giáo dân, Giáo hội mầu nhiệm và bí tích...
Chính cuộc viếng thăm mục vụ tại châu Á của Đức giáo hoàng Phaolô VI đã thúc đẩy các Giáo Hội địa phương bắt đầu hình thành một cái nhìn về Giáo Hội và sứ vụ thích ứng với “thế giới mới đang hình thành” tại châu Á