“Từ nguyên thủy, Giáo Hội đã được tiên báo bằng hình bóng, được chuẩn bị cách kỳ diệu trong lịch sử dân Israel và trong giao ước cũ, và đã được thành lập trong thời cuối cùng”.
\Cách đây ít ngày chúng ta đã mừng kỷ niệm 50 năm kết thúc Vatican II và cử hành năm Thánh Lòng Thương Xót. Chúng ta phải nói rằng, sự liên kết giữa chủ đề lòng thương xót và Công Đồng Vatican II là không có độc tài hay là…
Ba Ngôi Thiên Chúa là nguồn cội của mọi sự; vậy, Người cũng là căn rễ, là nền tảng của Giáo Hội. Hơn nữa, mạc khải đã cho thấy rõ chỗ đứng độc đáo của Giáo Hội trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Thần học ngày nay cũng đặc biệt lưu tâm đến mầu nhiệm Giáo Hội. Công Đồng Vatican II đã nhắn nhủ là cần phải biết để ý đến các thực tại trần thế
Ngay từ đầu Giáo Hội đã suy nghĩ về mình, đã ý thức cũng như đã có một quan niệm về mình. Giáo Hội học khởi đầu với ngày lễ Ngũ Tuần.
Giáo hội sống chiều kích mầu nhiệm của mình trong Chúa Kitô. Giáo hội thuộc về giai đoạn lịch sử được khai mở do biến cố phục sinh và hướng tới cỗ hoàn tất vạn sự trong vinh quang ngày quang lâm.