Ngày 12-02-2015, Đức Hồng y Antonio Maria Vegliò, Chủ tịch PCMI, đã gửi đến các tham dự viên Đại hội Văn kiện kết thúc.

Cảm thức đức tin rất chủ yếu đối với đời sống Giáo Hội, nên nay ta cần xét xem làm thế nào để biện phân và nhận diện được các biểu hiện chân chính của nó.

Chương hai này tập trung vào bản chất của cảm thức đức tin của tín hữu (sensus fidei fidelis). Nó đặc biệt lợi dụng cái khung lý luận và các phạm trù của nền thần học cổ điển

Toà Thánh cho biết ngày 8 tháng 02 năm 2015 đã được định là “Ngày Thế giới cầu nguyện, suy tư và hành động chống lại nạn buôn bán con người”,

Các Giáo Phụ, Huấn Quyền Hội Thánh, đông đảo các tác giả sách thiêng liêng và các quy tắc hướng dẫn đời sống Giáo Hội đều nói tới nhu cầu linh hướng

Hôn nhân là một bí tích ảnh hưởng hết sức sâu xa tới con người trong các hoàn cảnh bản thân, xã hội và lịch sử của họ.

Tòa Ân Giải Tối Cao của Tòa Thánh đã cẩn thận biên soạn Sắc Lệnh Tổng Hợp Các Kinh Nguyện Và Việc Làm Được Ân Xá, đã được Đức Thánh Cha Phaolô VI phê chuẩn ngày 15/6/1968 và được ban hành ngày 29/6/1968.

Phaolô đã mở đầu lá thư gửi tín hữu Côrintô này một cách rất mạnh mẽ. Chúng tôi chọn đoạn mở đầu này để làm chủ đề suy tư cho năm nay. Giống như khúc dạo đầu của vở nhạc kịch hay chương mở đầu của bản giao hưởng

Đối thoại khởi đầu bằng việc một người quyết định cởi mở với một người khác truyền thống tôn giáo. Ở nhiều nơi, những khởi điểm nho nhỏ đã làm gia tăng những cộng đồng xây dựng được mối dây liên kết gắn bó vượt qua cả những rào cản về tôn giáo.

Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, “Thánh Thần chân lý phát xuất từ Chúa Cha” và làm chứng cho Chúa Con (Ga 15:26),

Page 2 of 117