Diễn Văn - Huấn Từ

Nhưng tôi tự hỏi: liệu những lời của Chúa Giêsu có thực tế không? Có thật sự là có thể để yêu thương như Thiên Chúa yêu và để thương xót như Ngài không?
“Tình yêu không được yêu”: Thực tế này, theo nhiều trình thuật, là những gì làm cho Thánh Phanxicô thành Assisi khó chịu.
Trong sự khôn ngoan kiểu thế gian này chúng ta được mời gọi để đáp trả bằng sự khôn ngoan Kitô Giáo, điều vốn là một quà tặng của Chúa Thánh Thần.
Mệnh lệnh đầu tiên là “Hãy đến cùng tôi”. Phán với những người mệt mỏi và bị áp bức, Chúa Giêsu tỏ mình ra như kẻ tôi tớ của Chúa được mô tả trong Sách Tiên Tri Isaia.
Sự vui mừng của Thiên Chúa trên những người trở về với Ngài ăn năn được nhấn mạnh hơn bao giờ hết trong Năm Thánh này mà chúng ta đang sống, theo nghĩa là tự thân từ ngữ ấy thể hiện: “julibee”, có nghĩa là vui mừng.
Thiên Chúa không gửi Con của Người xuống thế để trừng phạt người tội lỗi cũng như không để thanh toán kẻ hung dữ. Trái lại, chính là dành cho những người này, mà lời mời gọi hối cải đã được gửi tới, để họ khi thấy được những dấu…