Diễn Văn - Huấn Từ

Đời sống của Chúa Giêsu, đặc biệt là trong ba năm thực thi sứ mạng công khai của Ngài, được ghi đậm dấu ấn thông qua cuộc gặp gỡ không ngừng với con người.
Một trong những vấn đề rắc rối nhất của những vết thương mở này là nạn buôn người, một hình thức nô lệ hiện đại, vốn xâm phạm đến phẩm giá được Thiên Chúa ban tặng của quá nhiều anh chị em của chúng ta và tạo nên một tội…
Chúa Giêsu không rơi vào cái bẫy ấy và khẳng định lại một sự thật về sự phục sinh, giải thích rằng sự sống sau khi chết sẽ khác so với sự sống trên trái đất này.
Tôi xin gửi đến các bạn lời chào đón nồng hậu. Tôi thật vui khi gặp gỡ các bạn và tôi xin cám ơn các bạn vì đã chấp nhận lời mời của tôi để cùng nhau suy tư về chủ đề lòng thương xót.
Công cuộc đối thoại của chúng ta đã giúp chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết lẫn nhau; nó đã nuôi dưỡng sự tin tưởng lẫn nhau và minh xác lòng muốn tiến tới một sự hiệp thông trọn vẹn của chúng ta.
Với lòng thương xót dẫn đưa, Chúa Giêsu đã tìm kiếm đúng ông ta. Và khi Người vào nhà ông Zacchaeus, Người phán: “Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì Con Người đến để tìm và…