Diễn Văn - Huấn Từ

Hy Tế Thánh Thể với cộng đoàn Công Giáo nhỏ bé, mà trong đó Chúa Thánh Thần đã đưa những ngôn ngữ khác nhau vào trong sự hòa điệu, và ban khả năng làm chứng
Niềm hy vọng chân thành của tôi là Azerbaijan có thể tiếp tục con đường dài của sự hợp tác giữa các nền văn hóa khác nhau và các niềm tin tôn giáo.
Giờ đây, Thiên Chúa Quan Phòng lại cho chúng ta gặp nhau và, đối diện với một thế giới đang khát lòng thương xót, sự hiệp nhất và hòa bình,
Tôi xin tạ ơn Thiên Chúa Toàn Năng vì đã ban cho tôi cơ hội để thăm vùng đất được chúc phúc này, một nơi của sự gặp gỡ và sự giao thoa thiết yếu giữa các nền văn hóa và nền văn minh, điều mà, kể từ công cuộc…
Những lời mà Chúa Giêsu đã nói trong cuộc khổ hình của Ngài đã đạt tới đỉnh điểm của chúng trong sự tha thứ. Chúa Giêsu đã tha thứ khi Ngài thưa cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).
Thật là một sự cảm động lớn lao đối với tôi được gặp quý anh chị em, những người đã chịu đau đớn trong thể xác và trong tâm hồn bởi vì một buổi tối lễ hội đã mù quáng đánh vào anh chị em, đích thân anh chị em…