Saturday, 28 December 2019 11:05

Lc 18,1-8: Thiên Chúa Đáng Tin Cậy

Ngay sau lời giáo huấn mang tính cánh chung của Đức Giêsu về [các] ngày của Con Người, tác giả Luca thêm một dụ ngôn để minh định điều Người đã nói, đó là Dụ ngôn Quan tòa bất chính (Lc 18,1-8).
Với giai thoại Đức Giêsu chữa mười người phong này (Lc 17,11-19), tác giả Luca bắt đầu phần thứ ba (Lc 17,11–18,14) của loạt bài tường thuật về cuộc hành trình lên Jerusalem
Đức Giêsu đã trả lời các tông đồ không phải bằng cách cho một định nghĩa về đức tin, nhưng bằng cách ca ngợi sức mạnh của lòng tin, với những hình ảnh có vẻ phi lý; Người nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của đức tin.
Saturday, 28 December 2019 11:04

Lc 16,1-13: Biết Khôn Ngoan Tiên Liệu

Bản văn dường như mô tả một sự cố đã thật sự xảy ra. Người quản lý bị tố cáo là bất lương, nhưng chúng ta không được biết đích xác trong chuyện gì. Chúng ta chỉ biết là bây giờ, khi thấy hoàn cảnh của anh đã thành bấp…
 Đoạn Tin Mừng chúng ta đọc hôm nay nằm trong phân đoạn độc đáo nhất của TM Lc (9,51–19,27): cuộc hành trình lên Giêrusalem. Trong cuộc hành trình này, có đám đông dân chúng đi theo Đức Giêsu.
Tác giả Tin Mừng thứ III lại giúp độc giả để ý đến bước tiến của Đức Giêsu lên Giêrusalem cũng như đến đám đông đang cùng đi với Người. Tác giả cho thấy Đức Giêsu nói về những điều kiện để làm người môn đệ đích thực