Friday, 31 January 2020 05:07

Biên Bản Hội Nghị Lần Thứ XIII Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

Từ ngày thứ Hai 03-10-2016 đến thứ Sáu 07-10-2016, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội lần thứ XIII tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM. Trong Đại hội này, các Đức giám mục đã bầu lại Ban Thường vụ và các Chủ tịch của các Uỷ ban cho nhiệm kỳ 2016–2019.

Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

 

 

 

 

Read 37 times